Fair travel - Groener alternatief voor je vakantie | TUI (2023)

 • Steun aan lokale bevolking en economie
 • Accommodaties met eco-label
 • Investering in de verduurzaming van mobiliteit

Een duurzamere vakantie voor heel Nederland

Tijdens een duurzamere vakantie ontbreekt het je op geen enkel vlak aan luxe, comfort, klasse en stijl. Alles wat je op een 'normale' vakantie mag verwachten, is hier ook. Maar er is hier nagedacht over bepaalde dingen en er zijn zeer bewuste keuzes gemaakt.

Het fruit bij het ontbijt komt bijvoorbeeld van de boomgaarden net buiten het dorp. Ook het schijfje citroen in je cocktail. De sfeervolle verlichting in het restaurant werkt op zonne-energie en de meeste wijn komt van wijnboeren uit de streek. Samen met je lokale gids, die we opgeleid hebben in de TUI Academy, kan je de wijngaarden soms bezoeken.

Met het boeken van deze vakantie draag je ook bij aan duurzamere vormen van vervoer. Zowel over land als in de lucht. Samen investeren we in biobrandstof voor onze vliegtuigen en in elektrisch vervoer over de weg.

Heb je het idee dat duurzamere vakanties ook duurdere vakanties zijn? Dat klopt niet helemaal. De vakantie zelf is niet duurder, maar onze fair travel-accommodaties zijn daadwerkelijk luxer. Zo heeft 60% van de fair travel accommodaties 4 sterren en 25% zelfs 5 sterren.

Als je een fair travel vakantie boekt bij TUI dan is dat inclusief een bijdrage van 2,- p.p. en TUI verdubbelt dit tot 4 euro. Wanneer je al deze bijdragen in een jaar bij elkaar optelt, kunnen wij serieus en structureel investeren in een duurzame toekomst.

Wat betekent fair travel?

Comfortabel en eerlijk

Reizen maakt je wereld groter en verruimt je blik. Maar als we willen dat ook toekomstige generaties blijven genieten van mooie reizen, zullen we iets zuiniger moeten zijn op de wereld. En dus ook iets bewuster op vakantie gaan. Als je een fair travel vakantie boekt, draag je bij aan de lokale economie en verduurzaming van je bestemming. En dus de toekomst van vakantie.

Bekijk fair travel aanbod

(Video) Talkshow Mobiliteit en Ruimte

Fair travel - Groener alternatief voor je vakantie | TUI (1)

Steun aan lokale bevolking

TUI brengt per jaar meer dan 1,8 miljoen passagiers naar ruim 100 bestemmingen. Het is dus erg belangrijk dat we kijken naar de impact op de lokale bevolking. Met de TUI Care Foundation investeren we in ruim 20 lokale projecten die zich richten op educatie van kinderen en jongeren, bescherming van natuur en milieu en de lokale economie en werkgelegenheid. Met een Fair Travel ondersteun je deze projecten.

Meer informatie

Fair travel - Groener alternatief voor je vakantie | TUI (2)

Accommodatie met eco-label

Fair travel accommodaties beschikken over een erkend duurzaamheidslabel door de Global Sustainable Tourism Council en hebben een focus op het beschermen van milieu- en sociale aspecten van de bestemming. Denk aan hotelpersoneel met gelijke kansen, arbeidsrechten, eerlijk loon en een actief anti-discriminatie beleid. Maar ook het inkopen van producten uit de regio met het uitgangspunt dat de lokale bevolking meeprofiteert van het toerisme.

Bekijk het aanbod

Fair travel - Groener alternatief voor je vakantie | TUI (3)

Verduurzaming van mobiliteit

TUI investeert samen met haar klanten in de verduurzaming van mobiliteit. Deze investering is onder andere voor de productie van nieuwe brandstoffen die minder impact hebben op het milieu. Ook wordt er bijgedragen aan de versnelling naar elektrische autovakanties, elektrische transfers op de vakantiebestemming en laadpalen bij hotels.

Meer informatie

Al 2,4 miljoen opgehaald in 2022 met fair travel

Samen een stap in de goede richting

We willen je ontzettend bedanken voor de 2,4 miljoen euro die we het afgelopen jaar met elkaar hebben opgehaald! Met dit bedrag kunnen we komend jaar serieus en structureel investeren in een duurzamere toekomst. Wat doen we nog meer? We steunen de lokale bevolking en economie met een schenking van 1,2 miljoen aan de TUI Care Foundation, we sluiten accommodaties met eco-label aan in ons aanbod en investeren in de verduurzaming van mobiliteit.

Bekijk fair travel vakanties

Kies je ideale fair travel vakantie

Zonnige bestemmingen StedentripsWintersport met de trein

Populaire fair travel bestemmingen

MexicoDominicaanse RepubliekJamaicaSpanjeGriekenlandTurkije

Alle fair travel vakanties

Fair travel - Groener alternatief voor je vakantie | TUI (13)

Verantwoord reizen

We reizen met z’n allen de hele wereld rond. Dat levert niet alleen prachtige herinneringen op, maar heeft ook impact op het milieu en de lokale bevolking. De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet en geïnvesteerd in duurzaamheid. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat er nog veel te doen is. Wij nemen graag het voortouw om die negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken en de positieve effecten te versterken. Maar hoe doen wij dit?

Meer informatie

Veelgestelde vragen over fair travel

TUI heeft met fair travel een duurzamere manier van reizen geïntroduceerd. Dat betekent dat deze reis áltijd uit onderstaande drie componenten bestaat. Als je een fair travel reis boekt, dan:

 • Steun je de lokale bevolking en economie
 • Verblijf je in een accommodatie met een eco-label
 • Draag je bij aan de verduurzaming van mobiliteit

Een fair travel reis boek je net zoals elke andere reis op TUI.nl, bij een van de TUI winkels, een van TUI at Home reisadviseurs of een bij ANVR aangesloten reisbureau. Het aanbod fair travel reizen vind je op de TUI website gewoon tussen alle andere reizen en herken je aan het fair travel logo. In de brochures herken je een fair travel reis (nu nog) aan het groene blaadje. Dit omdat de brochures al in 2020 zijn gemaakt.

Heb je het idee dat duurzamere vakanties ook duurdere vakanties zijn? Dat klopt niet helemaal. De vakantie zelf is niet duurder, maar onze fair travel-accommodaties zijn daadwerkelijk luxer. Zo heeft 60% van de fair travel accommodaties 4 sterren en 25% zelfs 5 sterren. Verder is bij een fair travel reis € 2,- per persoon ingecalculeerd. Met die € 2,- kies je voor een accommodatie met eco-label. Tegelijkertijd steun je met jouw € 2,- de lokale bevolking en economie én doe je een investering in de verduurzaming van mobiliteit. En als je voor een fair travel reis kiest dan verdubbelt TUI jouw bijdrage. Zo werken we samen waar mogelijk en gaan we eerlijk op reis met oog voor de toekomst.

De bijdragen die TUI ontvangt op geboekte fair travel reizen worden apart gehouden en aan het einde van het financiële jaar verdeeld over de diverse projecten. De helft van het bedrag wordt geïnvesteerd in projecten die de lokale economie en bevolking op vakantiebestemmingen steunen. Dit doen we via TUI Care Foundation, de onafhankelijke stichting van TUI. De andere helft wordt geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan de verduurzaming van mobiliteit. We onderscheiden hierbij drie categorieën:

 1. Luchtvaart: investeren in alternatieve brandstoffen voor de luchtvaart met een lagere CO2-uitstoot, ook wel Sustainable Aviation Fuels genoemd.
 2. Bustransfers: introduceren van elektrische bussen op onze vakantiebestemmingen om onze klanten van de luchthaven naar het hotel of de plek van excursie te brengen.
 3. Elektrische auto’s: stimuleren van het gebruik van elektrische (huur)auto's en het verhogen van het aantal laadpalen bij de accommodaties.

Een accommodatie behaalt een eco-label als deze voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Dit is een onafhankelijke internationale organisatie die samenwerkt met de Verenigde Naties. De keurmerken die de GSTC erkent richten zich op zowel milieu- als sociale aspecten en worden beschouwd als de strengste en kwalitatief beste labels binnen de hotelbranche. TUI werkt alleen met keurmerken die zijn erkend door de GSTC. De labels stellen eisen die gericht zijn op het verminderen van energie- en waterverbruik en op afvalscheiding. Daarnaast zijn er een groot aantal criteria op sociaal vlak in én rondom het hotel. Deze hebben betrekking op het beschermen van het personeel. Denk aan gelijke kansen, arbeidsrechten, een eerlijk loon en een actief antidiscriminatiebeleid. Bovendien is er een focus op het betrekken van de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk producten uit de regio in te kopen, zodat de lokale bevolking ook meeprofiteert van het toerisme. Zie: https://www.gstcouncil.org/for-hotels-accommodations/

Bekijk ook

 1. Goed Idee Reizen
 2. RIU hotels Spanje
 3. RIU hotels Gran Canaria
 4. RIU hotels Mexico
 5. Vliegen met Emirates
 6. RIU hotels Tenerife
 7. RIU hotels Canarische Eilanden
 8. Barut hotels
 9. RIU hotels Jamaica
 10. RIU hotels Kaapverdië
 11. RIU hotels Fuerteventura
 12. RIU hotels Mallorca
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 10/26/2022

Views: 6142

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.